Træning
Genshi-kan
Her kan du læse og se lidt om hvad der foregår på en almindelig træningsaften.

Genshi-kan
1. Når vi kommer ind i dojoen bukker vi og siger osu. Inden vi starter på selve opvarmningen sætter vi os alle på en lang række med den højest graduerede længst til højre og de lavest graduerede længst til venstre. På den måde er der orden på hvor man skal sidde og træneren kan hurtigt danne sig et overblik over de fremmødte.

Basis teknikker
Nicole
Der trænes basisøvelser
i Frederikssund.

Nicole træner sine stød.

Genshi-kan
2. Der hilses nu på træneren/opvarmeren (det er ikke altid den samme) med et osu og så varmer vi op i ca. 10 - 15 minutter. Opvarmning består af pulstræning, smidighedsøvelser og en række basisteknikker. Opvarmningen er stort set ens på alle 3 nivauer.

Hans
Genshi-kan
Kata
GENSHI-KAN ®
Kata for de skrappe.

Hans øver en kata.

3. Efter opvarmningen starter vi med at lave forskellige slag, spark, benstillinger og parader. Disse øvelser laves individuelt. Derefter starter vi på forskellige teknikker, hvor vi har en modstander. Der skiftes tit modstander, så man prøver både unge og ældre samt mænd og kvinder. Det giver en god og varieret træning, hvor modstanderne er meget forskellige.

Kumite
Genshi-kan
Kumite er effektivt.

Genshi-kan
4. En normal træningsaften afsluttes altid med kata (kata er serier, hvor man kæmper mod en "usynlig" modstander), men på sidste holdet, hvor de dygtigste træner kæmpes der kumite (frikamp) inden der laves kataer.

Tilbage